Lansarea volumului "Realitatea transdisciplinară"

Sâmbătă, 13 martie 2010, la ora 10:00, la Institutul Cultural Român (Aleea Alexandru nr.38), va avea loc lansarea volumului Realitatea transdisciplinară - o fuziune de orizonturi ale teologiei, ştiinţei şi filosofiei de Gabriel Memelis, Adrian Iosif şi Dan Răileanu, apărut la Curtea Veche Publishing. La eveniment vor fi prezenţi, alături de autorii lucrării, coordonatorii colecţiei „Ştiinţă şi religie", Basarab Nicolescu şi Magda Stavinschi.

Volumul Realitatea transdisciplinară propune dialogul dintre ştiinţe şi spiritualitate într-o manieră novatoare, eliberată de clişeele proprii abordărilor fie excesiv prudente, fie prea grăbit sincretice. Proiectând acest dialog atât într-un context general religios, cât şi – mai ales – în cel al teologiei şi spiritualităţii Răsăritene, el încearcă, pe fond, să reformuleze datele unei probleme care poate oricând suscita un considerabil interes cultural: contribuţia creştinismului la modernitate, dar şi prezenţa sa în postmodernitate. Există, în general, o compatibilitate structurală între religie şi ştiinţă, în măsură să schimbe fundamental percepţia omului de astăzi asupra acestei puneri în relaţie? Este posibilă o convergenţă a perspectivelor teologiei creştine Răsăritene, ştiinţei moderne a naturii şi filosofiei asupra realităţii? Răspunsul pe care volumul ni-l oferă este nu de puţine ori original, păstrându-se în acelaşi timp sub exigenţele cele mai stricte ale specialităţii.

Pentru informaţii suplimentare:
Maria Desmirean, PR Executive Curtea Veche Publishing, tel: 0744353646, email: maria.desmirean@curteaveche.ro