Lansarea volumului III al broșurii în limba turcă „Autori români contemporani în cadrul atelierului de traduceri literare de la Istanbul”

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul va lansa și prezenta cel de-al treilea volum al broșurii „Çağdaş Romen Yazarlar Çeviri Atölyesi/ Autori români contemporani în cadrul atelierului de traduceri literare de la Istanbul”, în limba turcă, în cadrul unui eveniment care va avea loc în data de 28 februarie 2018, începând cu ora 19.00. Evenimentul va fi organizat la sediul ICR Istanbul și se va bucura de participarea Agenției Literare Kalem, a criticului literar turc Elif Tanrıyar, a traducătorilor incluși în broșură și a reprezentanților editurilor din Istanbul care au publicat sau sunt interesate să publice operele autorilor români contemporani.

Broșura va cuprinde atât texte din operele scriitorilor români contemporani traduse în limba turcă la cea de-a 7-a ediție a atelierului de traduceri literare, ce a avut loc în decembrie 2016 – Mircea Cărtărescu, Adina Rosetti, Cristian Teodorescu, Doina Ruști, Cristian Fulaș, Adina Popescu, Nicolae Avram, Dan Lungu, Paul Țanicui, Petre Crăciun, Simona Antonescu și Bogdan Munteanu, cât și scurte prezentări ale autorilor traduși și ale traducătorilor, apoi un scurt istoric al edițiilor precedente și o descriere a programului de finanţare a editorilor străini pentru traducerea autorilor români (TPS - Translation and Publication Support Programme), program derulat de ICR București.

Partea introductivă a broșurii va cuprinde o perspectivă generală asupra literaturii române contemporane realizată de editorul și criticul literar turc Elif TANRIYAR.

Născută în Istanbul, Elif Tanrıyar și-a început cariera în media lucrând ca jurnalist independent. A publicat critică literară, eseuri și articole de opinie în cunoscute ziare turcești și reviste de specialitate precum Sabah Newspaper, Sabah Book Supplement, Milliyet Book Supplement, Radikal Book Supplement, Milliyet Art Magazine, Sabit Fikir Magazine, İstanbul Art News și Artful Living. Este pentru prima dată când un critic literar turc scrie despre literatura română contemporană și autorii români contemporani, într-o broșură de promovare a operelor literare românești contemporane.

Tipărirea primei broșuri în anul 2011 a fost o initiaţivă unică în Turcia, alte institute culturale străine manifestându-şi dorinţa de a realiza broșuri similare după succesul avut de proiectul românesc. Rezultatele pe termen lung ale tipăririi acestui volum sunt publicarea de autori români contemporani ca Dumitru Ţepeneag - "La belle Roumaine"/ "Romen Dilberi" (2011), Gabriela Adameşteanu - "O dimineaţă pierdută"/"Kayip Sabah" - (2011), Mircea Cărtărescu -"Travesti"(2013), Mircea Cărtărescu - "Orbitor. Aripa stângă" (2014 - editura Ayrinti), Florin Irimia- „O fereastră întunecată” (2015 – editura Aylak), Mircea Cărtărescu - „Orbitor.Corpul” (2016 – editura Ayrinti), Ioana Pârvulescu - „Viața începe mâine” (februarie 2018 – editura Alakarga).

Din experienţa anilor precedenţi s-a putut observa că decizia editurilor turceşti în alegerea cărţilor pentru publicare se întemeiază, înainte de toate, pe fragmente de traducere, acestea trebuind să fie realizate cât mai bine din punct de vedere stilistic şi editorial. Prin urmare, broșura constituie un demers convingător în beneficiul culturii scrise din România.

Publicarea scurtei antologii de texte urmăreşte să pună în valoare patrimoniul literar românesc în spațiul în care ne derulăm activitatea. De asemenea, distribuirea acestuia în cadrul târgurilor de carte din Republica Turcia va evidenţia cele mai noi apariţii editoriale româneşti pentru a încuraja intesificarea prezenţei româneşti pe piaţa cărţii turceşti. -transmite ICR Istanbul.