La Grande Guerre - La photographie sur le front roumain 1916-1919

Ediție în limba franceză

Ces héros de l’image expressive, du cadrage impeccablement réalisé sous le feu ennemi, du sujet palpitant et parfois drôle – les opérateurs de photographie ou de film – n’ont pas de nom, ni de visage. moins même que leurs modèles, le simple soldat, le mitrailleur, le canonnier, le pontonnier, le pilote d’avion, le marin ou le fusilier de la première ligne, qui s’appuie au parapet de la tranchée et regarde d’une œil vigilant, vers l’ennemi: il n’est q’une vareuse ou un manteau neutre, penché sur l’appareil fixé sur un trépied. Ils restent pour nous les anonymes qui ont risqué leur vie, tout comme les simples combattants qu’ils ont immortalisés, dans le but de réaliser une œuvre collective pérenne, d’une grande valeur documentaire et historique. Photographe et photographié, ils ont apporté, en égale mesure, leur contribution à la création de la Grand Roumanie.

Conception graphique et couverture: Bogdan Iorga

Sommair
Avant-propos
I.Le service photographique de l’Armée roumiane ou l’histoire en images de notre guerre
II.La photographie pendant l’occupation - conquérant et prisonniers
III.Photographes amateurs sur le front
IV.La parade de la Victoire
1916-1919: Le front, Les postes de commande, L’artillerie, Les transmissions, L’aviation, La marine, La mission militaire française, Le service des ambulances, Services religieux, Les repas militaires, Les loisirs, La famille royale sur le front, Prisonniers allemands et captures de guerre, l’occupation, Photographes amateurs sur le front, La parade de la victoire, 1919, Le service photographique
Annexes
Bibliographie selective
Index

***

Lucrarea marchează implinirea a 100 de ani de la declanșarea Primului Război Mondial (1914), război în care România, după doi ani de neutralitate, a intrat să lupte alături de Antantă.

Volumul este prefațat de un studiu despre Serviciul Fotografic al Armatei Române, aflat la dispoziția Marelui Cartier General din anul 1916, care includea fotografi și operatori celebri în epocă, a căror misiune era aceea de a însoți deplasarea trupelor pe front, realizând jurnalul iconografic al diverselor unități în timpul manevrelor.

Bogatul material iconografic a fost conservat, în perioada interbelică și postbelică, în fototeci ale unor muzee și biblioteci: Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Militar Național, Biblioteca Academiei Române, Arhivele Naționale, Biblioteca Națională, Arhivele Militare Pitești etc. Pentru o reconstituire adecvată, imaginile au fost grupate tematic pentru a reda cele mai importante evenimente derulate până la finalul războiului, în 1919: Familia regală pe front, Artileria, Aviația, Marina, Misiunea Militară franceză, Serviciul religios, Prizonieri germani și capturi de război, Ambulanța, Masa ostășească, Repausul, Perioada de ocupație etc. În aceste imagini se regăsesc figuri emblematice pentru istoria României: Regina Maria, Regele Ferdinand, Principele Carol, principesele Elisabeta Maria, Ileana, principele Nicolae, veniți pe front să-i încurajeze pe soldații români. Generali români și francezi - Eremia Grigorescu, Arthur Văitoianu, generalul Henri Berthelot, șeful Misiunii Militare Franceze ș. a., alături de miile de combatanți anonimi care și-au jertfit viețile pentru salvarea României vor rămâne, prin aceste imagini, în memoria timpului.

Acești eroi ai imaginii expresive, ai cadrajului impecabil realizat sub focul vrăjmaș, ai subiectului palpitant și, uneori, chiar hazliu - operatorii de fotografie sau de film - nu au nume și nici chip, chiar mai puțin decât modelele lor, soldatul de rând, mitraliorul, tunarul, pontonierul, pilotul de avion, marinarul sau pușcașul din prima linie, rezemat de parapetul tranșeei și privind, vigilent, spre inamic: doar o tunică sau o manta neutră, aplecate asupra aparatului așezat pe trepied. Ei rămân anonimii care și-au periclitat viața, la fel ca simplii combatanți pe care i-au imortalizat, pentru a realiza o operă colectivă perenă, de mare valoare documentară și istorică. Fotograf și fotografiat și-au adus, în egală măsură, obolul la crearea României Mari.

Concepție grafică și grafică de Bogdan Iorga


Cuprins

Precuvântare
I. Serviciul Fotografic al Armatei Române sau istoria în imagini a războiului nostru
II. Fotografia în timpul ocupației - cuceritori și prizonieri
III. Fotografi amatori pe front
IV. Parada Victoriei
1916-1919: Frontul, Posturile de comandă, Artileria, Transmisiunile, Aviația, Marina, Misiunea militară franceză, Ambulanța, Serviciul religios, Masa ostășească, Repausul, Familia regală pe front, Prizonieri germani și capturi de război, Ocupația, Fotografi amatori pe front, Parada Victoriei, 1919, Serviciul fotografic
Anexe
Bibliografie selectivă
Index