„Istoria Transilvaniei” în limba slovacă, la Universitatea Comenius din Bratislava

Lansarea traducerii în limba slovacă a volumului Istoria Transilvaniei, în prezenţa acad. Ioan Aurel Pop va avea  loc, joi, 14 martie, orele 10:30, la Universitatea Comenius din Bratislava. Volumul, publicat cu sprijinul ICR, a apărut în luna noiembrie 2018 la Editura Anapress, în traducerea echipei Jana Páleníková, Peter Kopecký şi Martin Dorko. În acest context, acad. prof. Ioan Aurel Pop susţine conferinţa: „Formarea României moderne şi noua arhitectură politică a Europei Centrale şi de Est după Primul Război Mondial“. 

Manifestarea este organizată de Institutul Cultural Român de la Viena în parteneriat cu Ambasada României în Republica Slovacă şi Universitatea Comenius.

„Transilvania este astăzi o parte a României şi a Europei în acelaşi timp, dar, mai presus de toate, este patria primitoare a tuturor locuitorilor săi. Pentru prima oară în istorie, sunt acum premise reale pentru ca toţi locuitorii ei să fie şi să se simtă egali şi la ei acasă. Ţara nu mai este Transilvania de odinioară, dar urmele istoriei sunt peste tot. În trecut, au suferit şi au fost fericiţi, adesea în momente diferite, şi românii, şi maghiarii, şi germanii, şi evreii etc. Nici suferinţele şi nici bucuriile nu trebuie uitate. Amintirile trecutului sunt un patrimoniu de nepreţuit, iar păstrarea lor este un atribut al popoarelor civilizate. Entitatea transilvană este un dat al trecutului, dar, în acelaşi timp, ne însoţeşte peste tot, astăzi, sub ochii noştri. E singurul loc din Europa unde o biserică bizantină stă lângă o bazilică romanică, lângă o biserică gotică şi lângă alta barocă, toate vecine cu o sinagogă! De asemenea, singurul loc în care un locaş de cult ortodox este la câţiva paşi de unul greco-catolic, de altul romano-catolic, de unul calvin, de altul luteran sau unitarian. Aceasta spune mai mult despre convieţuirea paşnică decât despre conflicte, iar mesajul acestei lucrări este generos: trecutul trebuie cunoscut nu pentru încrâncenare şi răzbunare, ci pentru destindere şi înţelegere.” (Istoria Transilvaniei, autori: Ioan Bolovan, Ioan-Aurel Pop)

Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, este profesor universitar și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, este autor și coautor peste optzeci de cărți, tratate și manuale și a peste șapte sute de studii și articole, dintre care mai recente sunt Istoria ilustrată a românilor pentru tineri (Editura Litera, 2018) și Istoria, adevărul și miturile (Ediția a III‑a revăzută și adăugită, Editura Școala Ardeleană, 2018). I s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa din partea a 10 universități din țară și străinătate. Este membru al unor academii și societăți savante străine, între care Academia Europeană de Știință și Artă de la Salzburg (Austria), Academia Națională Virgiliană din Mantova (Italia), Ateneo Veneto din Veneția (Italia), Academia Europeană de Științe, Arte și Litere din Paris (Franța). A fost visiting professor al unor universități din SUA, Italia, Franța, Ungaria și Austria, precum și director al Institutului Cultural Român din New York (SUA) și al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția (Italia).

www.facebook.com/RKIWien.ICRViena