ISTANBUL. Istoricul Ștefan Lemny, despre destinul cultural al principelui Dimitrie Cantemir

Istoricul Ștefan Lemny vorbește despre volumul său „Dimitrie Cantemir: un principe român în zorile Luminilor europene”, într-un material video prezentat de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul pe pagina sa de Facebook miercuri, 19 august 2020.

Oferind o privire cuprinzătoare asupra personalității marelui cărturar român Dimitrie Cantemir, autorul pune în lumină spiritul său enciclopedic, talentul artistic și literar, precum și informaţii esenţiale pentru înţelegerea destinului cultural al savantului şi domnitorului moldav, „o lectură globală a personalităţii de-a lungul peregrinărilor vieţii sale“. Cartea a apărut la Editura Institutului Cultural Român în 2019 și este o ediție trilingvă, română, engleză și franceză, ce include și o consistentă galerie de ilustrații. Pe lângă figura ilustrului Dimitrie Cantemir, în carte este prezentată și figura tatălui său, bătrânul voievod Constantin Cantemir, iar „îndrăzneala cea mai mare”, cum spune Lemny, a fost prezentarea biografiei fiului său, Antioh Cantemir.

Proiectul propus de ICR Istanbul are scopul de a pune în lumină o personalitate universală, cu multiple identități culturale, la confluenţa dintre Occident şi Orient.

Ștefan Lemny este istoric, specialist în istoria secolulului al XVIII-lea şi în istoria culturii. A fost cercetător la Institutul de istorie « A. D. Xenopol » (Iaşi, România), responsabil al colecţiilor de istorie pentru Europa Centrală şi de Est la Biblioteca Naţională a Franţei (Paris) şi este membrul mai multor colective de cercetare din Franţa. Dupa obţinerea unui doctorat în istorie la Universitatea « Al. I. Cuza » din Iaşi în 1984 şi un DEA (diplôme d’études approfondies) în 1992 la Universitatea Paris I – Sorbona, a susţinut un al doilea doctorat în istorie în 1999 la École des Hautes Études en Sciences Sociales. A publicat în România numeroase studii, articole şi volume: Octavian Goga în corespondenţă (1983); Vasile Pârvan interpretat(1984); Originea şi cristalizarea ideii de patrie în cultura română (1986); Românii în secolul XVIII. O bibliografie (1988); Eminescu – sens, timp şi devenire istorică (1989); Sensibilitate şi istorie în secolul XVIII românesc (1990, carte reeditată în 2017); Intâlniri cu istoria în secolul XVIII românesc (2003); Pagini de istorie culturală(2011). În Franţa a publicat monografiile Jean-Louis Carra: la vie d’un révolutionnaire (2000), Emmanuel Le Roy Ladurie, une vie face a l’histoire (2018) şi colaborează la diverse reviste de istorie (Revue de synthèse, L’Histoire, Revue d’histoire moderne et contemporaine, etc.). Un titlu cu totul deosebit îl reprezintă Les Cantemir : l’aventure européenne d’une famille princière au XVIIIe siècle,carte apărută la Paris (2009), tradusă în română (în două ediţii succesive, 2010 şi 2013), salutată de presa de specialitate şi culturală din diferite ţări, distinsă cu premiul «N. Iorga»al Academiei Române (2011) şi alte premii. Pentru activitatea sa, a fost distins cu premiul de excelenţă de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (Ambasade României la Paris, 29 iunie 2018) şi «Meritul Bucovinei» din partea Consiliului Judeţean Suceava (30 iulie 2018). Din 2019, este membru de onoare al Institutului de istorie «A. D. Xenopol» de la Iași.


Dimitrie Cantemir: un principe român în zorile Luminilor europene