INVITAŢIE - Propuneri de experţi independenţi pentru evaluare proiecte culturale

Pentru evaluarea proiectelor care au fost depuse spre finanţare în sesiunea III/2011, PROIECTE CULTURALE, Administraţia Fondului Cultural Naţional invită operatorii culturali (uniuni de creaţie, organizaţii nonguvernamentale şi/sau instituţii publice) să continue formularea de propuneri pentru constituirea unui corp de experţi evaluatori independenţi, cu experienţă, pentru ariile: -arte vizuale şi noile media
-arhitectură şi design
-activităţi muzeale
-artele spectacolului: dans / muzică / teatru
-educaţie culturală
-formare profesională în domeniul culturii (inclusiv management cultural)
-intervenţie culturală
-patrimoniu cultural naţional
-patrimoniu imaterial

În acest sens, am fi onoraţi dacă ne-aţi transmite, până cel târziu la data de 10 ianuarie 2012 ora 12.00, numele, datele de contact şi cv-urile persoanelor propuse de către dvs. pentru calitatea de expert independent, pe e-mail, la adresa contact@afcn.ro, pe fax la nr. 021.230.00.29 sau la sediul instituţiei, în atenţia dnei. Linda Peşchir, inspector de specialitate. Propunerile vor conţine şi aria culturală vizată.

Persoanele propuse vor prezenta un CV actualizat, însoţit de Formularul de candidatură pentru înscrierea în baza de date pentru experţi independenţi, formular care se poate descărca de pe site-ul AFCN (www.afcn.ro).

Propunerile vor fi analizate şi avizate de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, numit prin ordin al Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în vederea alcătuirii comisiilor de experţi evaluatori, pentru fiecare arie tematică.