Invitatie participare ofertare servicii paza 2018 (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod poştal 011824, cod fiscal 15726657, tel.: 0317100606, fax: 0317100607, invită toţi operatorii economici care îndeplinesc condiţiile solicitate şi care sunt interesaţi de depunerea unei oferte, în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de“Servicii depaza”, procedură de achiziție publică ce se desfășoară în baza procedurii interne privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 și aflate sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Cod CPV 79713000-5 – Servicii de paza;

Valoarea estimată a contractului – 175668 lei fără TVA, compusa astfel:

  • Servicii de paza permanenta, la sediul central – 148920 lei

  • Servicii de paza zilnic, la sediul secundar – 26768 lei