Invitatie participare ofertare materiale promovare (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.),cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pungi de hartie, agende, insigne, snururi, felicitari, suport memorie.