Invitatie participare la ofertare sistem informatic integrat(ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și art. 43 dinHG nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare, un sistem informatic integrat cu licența aferentă (7 module cu submodule), cod CPV 48900000-7 Diverse pachete software și sisteme informatice, conform invitatiei si caietului de sarcini atasate mai jos.

Termen limita de depunere a ofertelor, vineri, 03.08.2018, ora 10:00.