Invitatie la ofertare -Targul de Carte de la Paris (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod poştal 011824, cod fiscal 15726657, tel.: 0317100606, fax: 0317100607, invită toţi operatorii economici care îndeplinesc condiţiile solicitate şi care sunt interesaţi de depunerea unei oferte, în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de “Servicii de organizare targuri si expozitii – Salon du Livre, Paris, Porte de Versailles, în perioada 16-19 martie 2018, procedură de achiziție publică ce se desfășoară în baza procedurii interne privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 și aflate sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.