Invitatie de participare la ofertare: website (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.),cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii  de dezvoltare, optimizare, mentenanță și hosting site-uri web pentru perioada 01.03.2017-31.12.2017, cod CPV 72415000-2 - servicii de găzduire pagină WEB (site).

În acest context, invităm toți operatorii economici interesați să ne transmită oferta în scopul atribuirii contractului de servicii de găzduire pagină WEB (site), semnată şi ştampilată, care trebuie să ţină cont de informatiile din documentul atasat.


Invitatie de participare la ofertare