Invitatie de participare la ofertare SSM(ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.), cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii de consultanta in domeniul securitatii, cod CPV 79417000-0.

Invitam toti operatorii economici interesati sa ne transmita oferta in scopul atribuirii contractului de prestare servicii de consultanta pentru securitate si sanatate in munca (SSM), semnata si stampilata, conform invitatiei atasate.