Invitatie de participare la ofertare - servicii publicitare(ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.), cu sediul în Bucureşti, intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii publicitate, cod CPV 79341000-6.