Invitație de participare la ofertare - Servicii paza 2019 (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod poştal 011824, cod fiscal 15726657, tel.: 0317100606, fax: 0317100607,invitătoţi operatorii economici care îndeplinesc condiţiile solicitate şi care sunt interesaţi de depunerea unei oferte, în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de “Servicii depaza”procedură de achiziție publică ce se desfășoarăîn baza procedurii interne privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 și aflate sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Cod CPV 79713000-5 – Servicii de paza;