Invitatie de participare la ofertare servicii organizare targuri si expozitii-Cvadrienala de la Praga - ATRIBUIT

Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod poştal 011824, cod fiscal 15726657, tel.: 0317100606, fax: 0317100607, invită toţi operatorii economici care îndeplinesc condiţiile solicitate şi care sunt interesaţi de depunerea unei oferte, în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de “Servicii de organizare târguri și expoziții – amenajare stand ICR la Cvadrienala de Scenografie si Spatiu Performativ de la Praga în perioada 6-16 iunie 2019,procedură de achiziție publică ce se desfășoară în baza procedurii simplificate interne privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 și aflate sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.