Invitatie de participare la ofertare servicii organizare eveniment cultural - proiectul Manifesto al artistului Mihai Țopescu și expoziția de costume de teatru a scenografilor Doina Levintza și Dan Coma (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.),cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1), lit.d) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii organizare evenimente culturale, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind achiziția publică de servicii din categotia celor cuprinse in Anexa 2 la Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 pentru servicii artistice/organizare eveniment cultural, cod CPV 79952100-3.