Invitație de participare la ofertare: produse de curățenie (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.), cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, produse de curățenie, cod CPV 39831240-0, 33760000-5 și 18937000-6.

În acest context, invităm toți operatorii economici interesați să ne transmită oferta în scopul atribuirii contractului de furnizare articolede curățenie, semnată şi ştampilată, conform documentelor atasate.


Invitație de participare produse de curățenie