INVITATIE DE PARTICIPARE LA OFERTARE PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII DE MEDICINA MUNCII (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.),cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii de medicina muncii pentru salariaţii ICR conform Legii nr. 319/2006 Legea sănătăţii şi securităţii în muncă şi HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, COD CPV 85147000-1.

În acest context, invităm toți operatorii economici interesați să ne transmită oferta în scopul atribuirii contractului de furnizare articole de birou si papetarie, semnată şi ştampilată,conform documentelor atasate


INVITATIE DE PARTICIPARE LA OFERTARE SERVICII DE MEDICINA MUNCII