INVITATIE DE PARTICIPARE LA OFERTARE PRIVIND ACHIZITIA DE MATERIALE DE CURATENIE (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.),cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice de Materiale pentru curățenie și întreținere a clădirilor COD CPV 39831200-8,33760000-5,18937000-6.

În acest context, invităm toți operatorii economici interesați să ne transmită oferta în scopul atribuirii contractului de furnizare articolede curățenie, semnată şi ştampilată, conform documentelor atasate.


INVITATIE DE PARTICIPARE LA OFERTARE PRIVIN ACHIZITIA DE MATERIALE DE CURATENIE