Invitație de participare la ofertare pentru articole de birou, papetarie (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.),cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, articole de birou, papetarie, cod CPV30192000-1.

În acest context, invităm toți operatorii economici interesați să ne transmită oferta în scopul atribuirii contractului de furnizare articole de birou si papetarie, semnată şi ştampilată,conform documentelor atasate.


Invitație de participare la ofertare pentru articole de birou, papetarie