Invitatie de participare la ofertare materiale promotionale

Institutul Cultural Român (I.C.R.)cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, ambele cumodificările și completările ulterioare, materiale promotionale, cod CPV 22462000-6.