Invitație de participare la ofertare: dezvoltare software (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.),cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, achizitia de servicii dezvoltare software, cod CPV 72262000-9.

În acest context, invităm toți operatorii economici interesați să ne transmită oferta în scopul atribuirii contractului pentru achizitia de servicii de dezvoltare software, conform documentului atasat.


Invitatie ofertare software