Invitatie de participare la negociere in vederea organizarii evenimentului cultural Voyage en Francophonie-spectacol cu ocazia Zilei Francofoniei la Paris (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Roman(I. C. R), cu sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru,nr. 38, sector1, intentioneaza sa achizitioneze  in conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit.c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice , servicii organizare evenimente culturale,potrivit reglementarilor legale in vigoare si procedurii PO 08, editia 1, revizia 1 din 15.03.2017, privind achizitia publica de servicii din  categoria celor cuprinse in Anexa 2 la Legea achizitiilor publice nr.98/2016 pentru servicii artistice/organizare eveniment cultural, cod CPV 79952100-3. In acest context, invitam toti operatorii economici interesati sa ne transmita oferta in scopul atribuirii contractului de organizare eveniment cultural, Voyage en Francophonie ce va avea loc in data de 19 martie la Paris, conform documentului atasat.