Invitație de participare la negociere in vederea organizarii evenimentului cultural „Expoziția de bijuterie Found.Lost.Found prezentată la Lisabona“(ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.) intenţionează să achiziţioneze în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, servicii organizare evenimente culturale, potrivit reglementărilor legale în vigoare si procedurii PO 08, editia 1, revizia 1 din 15.03.2017, privind achizitia publica de servicii din categoria celor cuprinse in Anexa 2 la Legea achiziților publice nr. 98/2016, pentru servicii artistice/organizare eveniment cultural, cod CPV79952100-3.