Invitație de participare la negociere in vederea organizarii evenimentului cultural "Concert Omagial Constantin Silvestri si Dinu Lipatti la Konzerthaus Viena"(ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.),cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze în conformitate cu prevederile art. 7, alin.(1), lit c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii organizare evenimente culturale, potrivit reglementărilor legale în vigoare si procedurii PO 08, editia 1, revizia 0 din 15.03.2017, privind achizitia publica de servicii din categoria celor cuprinse in Anexa 2 la Legea achiztiilor publice nr. 98/2016 pentru servicii artistice/organizare eveniment cultural, cod CPV79952100-3. În acest context, invităm toți operatorii economici interesați să ne transmită oferta în scopul atribuirii contractului de organizare eveniment cultural, Concert Omagial Constantin Silvestri si Dinu Lipatti la Konzerthaus Viena, ce va avea loc in data de 10 noiembrie 2017 la Konzerthaus Viena, conform documentului atasat.