Invitatie de participare in scopul atribuirii contractului pentru servicii privind gestionarea si protectia informatiilor clasificate din cadrul ICR (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.), cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii privind gestionarea si protectia informatiilor clasificate din cadrul ICR, cod CPV 79417000-0.

Invitam toti operatorii economici interesati sa ne transmita oferta in scopul atribuirii contractului de servicii de internet, semnata si stampilata, conform invitatiei atasate.


Invitatie de participare servicii gestionare si protectie informatii clasificate