Invitatie de participare in scopul atribuirii contractului de prestare servicii de telefonie mobila (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.), cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii de telefonie mobila, cod CPV 64212000-5

Invitam toti operatorii economici interesati sa ne transmita oferta in scopul atribuirii contractului de servicii de telefonie mobila, semnata si stampilata, conform invitatiei atasate.


Invitatie participare telefonie mobila