Invitatie de participare in scopul atribuirii contractului de prestare servicii de telefonie fixa (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.), cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii de telefonie fixa, cop CPV 64211000-8

Invitam toti operatorii economici interesati sa ne transmita oferta in scopul atribuirii contractului de servicii de telefonie fixa, semnata si stampilata, conform invitatiei atasate.


Invitatie de participare telefonie fixa