Invitatie de participare in scopul atribuirii contractului de prestare servicii de internet (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I.C.R.), cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze prin "cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii de internet, cod CPV 72411000-4.

Invitam toti operatorii economici interesati sa ne transmita oferta in scopul atribuirii contractului de servicii de internet, semnata si stampilata, conform invitatiei atasate.


Invitatie ofertare internet