Învăţând istoria prin experienţele trecutului

LEARNING HISTORY THROUGH PAST EXPERIENCES:
Ordinary Citizens under the Surveillance of Securitate during the 1970s - 1980s
'EUROPE FOR CITIZENS' PROGRAMME 2007 – 2013
Europe for citizens: Promotion of Active European Citizenship
Action 4 'Active European Remembrance'

În 2008, CNSAS a iniţiat proiectul "Învăţând istoria prin experienţele trecutului. Cetăţeni obişnuiţi supravegheaţi de Securitate în timpul anilor 1970-1980", co-finanţat de Uniunea Europeană (E.A.C.E.A.) prin programul "EUROPE FOR CITIZENS" 2007 – 2013. Scopul principal al acestui proiect este de a aduce la lumină experienţele oamenilor obişnuiţi urmăriţi de Securitate în perioada anilor 1970-1980, pentru a evidenţia atât metodele de supraveghere şi de control ale Securităţii, cât şi felul în care aceştia rememorează acele experienţe. Partenerii implicaţi în acest proiect sunt Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Biroul Comisiei Federale (BStU) din Berlin.

Rezultatele acestui proiect sunt: 
- filmul documentar „SUPRAVEGHEAT DE SECURITATE ÎN ANII '70 - '80", dublat în limba engleză, în regia lui Nicolae Mărgineanu.
Filmul documentar ilustrează prin intermediul amintirilor celor supravegheaţi, dar şi al dosarelor personale din arhiva fostei Securităţi felul în care oamenii obişnuiţi erau urmăriţi şi supravegheaţi de Securitate în România comunistă a anilor 1970-1980. Personajele acestui film sunt oamenii obişnuiţi şi Securitatea. Scenariul este scris pe baza amintirilor oamenilor şi a arhivei lăsate de fosta Securitate. În forma unor poveşti de viaţă va fi prezentat felul în care, prin „mijloacele sale specifice", Securitatea acţiona asupra vieţii de zi cu zi a românilor prin folosirea filajului, a interceptărilor telefonice şi a corespondenţei, a instalării de microfoane în locuinţe, etc. Ceea ce a rezultat se doreşte o contribuţie la înţelegerea mai profundă şi mai nuanţată a unui trecut care parcă nu mai vrea să se termine.

- un volum (tradus şi în limba engleză) cu titlul : „Învăţând istoria prin experienţele trecutului. Cetăţeni obişnuiţi supravegheaţi de Securitate în timpul anilor 1970-1980", în care se prezintă mecanismele de funcţionare ale Securităţii în perioada anilor 1970-1980, precum şi felul în care acestea influenţau viaţa de zi cu zi a oamenilor obişnuiţi din România acelor ani. Aşadar, el va conţine fragmente din interviuri şi din documentele aflate în arhiva C.N.S.A.S. însoţite de interogări şi teme de dezbatere.

- diseminarea rezultatelor proiectului:
 Iaşi, vineri, 11 septembrie 2009, ora 17.00: workshop : „Învăţând istorie din experienţele trecutului", realizat în colaborare cu Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului, Universitatea „Al. Ioan Cuza", sala H1, Bd. Carol I, nr. 11, Facultatea de Istorie; Cluj- Napoca, marţi, 15 septembrie 2009, ora 12.30, - workshop : „Învăţând istorie din experienţele trecutului", realizat în colaborare cu Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca; Bucureşti, 16 septembrie 2009, ora 17.00 – atelier informal cu reprezentanţii mass-media, la sediul CNSAS; Bucureşti, 22 septembrie 2009, ora 16.00 – workshop: „Învăţând istorie din experienţele trecutului", sediul CNSAS, str. Matei Basarb, nr. 55-57, Bucureşti; Berlin, 24 septembrie 2009, ora 19.00 , în colaborare cu Biroul Comisiei Federale ("Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik") şi Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu" Berlin. Atât filmul documentar, cât şi cartea urmăresc să faciliteze dialogul intergeneraţional şi intercultural cu privire la istoria regimului comunist din România şi din ţările europene care au traversat experienţe totalitare similare.

Supravegheat de Securitate în anii '70-'80
(Under Securitate Surveillance during the 1970s-1980s)
dublat în limba engleză

Film documentar realizat de: CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢII
şi co-finanţat de
EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA )
Uniunea Europeană prin programul
"EUROPE FOR CITIZENS" 2007 – 2013,
în cadrul proiectului
Learning History through Past Experiences:
Ordinary Citizens under the Surveillance of Securitate during the 1970s-1980s
în regia lui Nicolae Mărgineanu
Subiectul acestui film este legat de felul în care o instituţie-cheie a statului comunist din România – SECURITATEA - a acţionat în anii şaptezeci şi optezeci ai secolului trecut pentru a controla, supraveghea şi, în unele cazuri, pentru a reprima cetăţenii cu scopul domesticirii lor din perspectivă ideologică.
În anii '70 – '80 ai perioadei comuniste, Securitatea ajunsese la „vârsta maturităţii". Anchetele ei nu mai erau la fel de brutale fizic precum în anii precedenţi, şi nici mijloacele ei rudimentare, precum în anii '50.
De aceea am considerat interesant să schiţăm un portret al Securităţii acelor vremi, dar nu unul abstract, al studiilor academice, ci mai degrabă un portret reconstituit prin experienţa directă a unor oameni, care consultându-şi dosarul, au acceptat să ne împărtăşească amintirile lor. .
Aşa s-a născut documentarul „Supravegheat de Securitate în anii '70-'80" – din mărturiile unui muncitor, ale unui student, ale unui profesor şi ale unei învăţătoare. Cu toate episoadele inerente unui astfel de demers, de la cele pline de ridicol, precum pedeapsa ţinutului tabloului lui Ceauşescu cu nasul, pentru ca apoi, după ce l-ai scăpat, să fii acuzat că „l-ai dat jos pe tovarăşul secretar general", până la episoadele dramatice în care oamenii ajung în pragul sinuciderii.
Nu teoretizăm, nu tragem concluzii şi nu lansăm acuzaţii. Lăsăm oamenii de astăzi să vadă şi să judece cu mintea lor.
Noi doar am oferit prilejul „subiecţilor" Securităţii (din anii '70 –'80) să îşi expună părerile şi experienţe personale trăite.
Este un film – mărturie despre o epocă care din punct de vedere istoriografic este mai puţin acoperită, comparativ cu perioada timpurie a comunismului, perioada „terorii". Subiectul filmului este exclusiv legat de cei urmăriţi, supravegheaţi de Securitate. Doar în plan secund apar ofiţerii şi informatorii. Ei, însă, vor fi subiectul unor viitoare iniţiative de acest fel, în măsura în care aceste personaje vor dori să îşi facă auzite „vocile" şi comunicate experienţele.
Ne adresăm, în primul rând, celor care nu au trăit şi nu cunosc trecutul recent al României, respectiv tinerilor. Le propunem această fantă către trecutul recent într-o manieră educativă, care să le trezească curiozitatea pentru a întreba, pentru a se lămuri, de ce nu, pentru a cerceta.
Credem că, pentru fiecare dintre noi, filmul reprezintă un test al capacităţii de a ne poziţiona lucid faţă de trecut şi un argument pentru viitor, la 20 de ani de la căderea blocului comunist.
Filmul este realizat de un regizor care are experienţa profesională a filmului documentar, a filmului despre comunism, dar şi experienţa personală şi de familie a represiunii comuniste.
Pelicula a fost realizată prin munca entuziastă a unei echipe de cercetători de la CNSAS, vreme de aproape un an.

Echipa care a realizat filmul:
Documentare, interviuri şi scenariu realizate de: Cristina Anisescu, Virgiliu Ţârău, Denisa Bodeanu, Liviu Burlacu, Daniela Iamandi, Mihai Demetriade, Cipriana Moisa, Adelina Ştefan, Nita Chivulescu şi Nicolae Mărgineanu.
Comentariul: Virgiliu Ţârău
Asistent sunet: Octavian Mirea
Mixajul: Nicolae Mărgineanu Jr.
Montajul: Nita Chivulescu
Muzica: Petru Mărgineanu
Imaginea: Bogdan Silvestru
Traducerea filmului în limba engleză: Vlad Petrea
Grafica filmului: Andrei Mănescu
Regia: Nicolae Mărgineanu
Film realizat de Studioul AGER FILM

Dorim să mulţumim!
Un cuvânt de apreciere şi mulţumire se îndreaptă spre toţi aceia care au acceptat să fie intervievaţi, împărtăşindu-ne povestea vieţii lor.

Recunoştinţa şi speranţa unei viitoare colaborări, se îndreaptă spre regizorul Nicolae Mărgineanu, cel care a ştiut să fructifice cu măiestrie şi profesionalism - alături de excelenţii săi colaboratori - în filmul documentar, munca de cercetare desfăşurată. Nu în ultimul rând, mulţumiri se cuvin adresate instituţiilor care logistic şi financiar au sprijinit materializarea acestui proiect.

În special programului "Europe for Citizens" –2007-2013 din cadrul Education, Audiovisual and Culture Agency care a asigurat o parte din finanţarea proiectului.

Consiliului Naţional pentru Studierea Securităţii, tuturor angajaţilor săi care au ajutat la finalizarea proiectului din perspectivă economică, juridică sau administrativă.

Arhivei Naţionale de Filme pentru fructuoasa cooperare la realizarea documentarului.

Apoi, instituţiilor partenere în diseminarea iniţială a rezultatelor proiectului, Facultăţii de Istorie şi Filosofie de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj şi Oficiului Comisarului pentru Prezervarea Arhivelor Ministerului Securităţii Statului din fosta RDG ("Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik").