Institutul Cultural Român participă la Conferinţa regională a EUNIC pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord

În perioada 14-16 noiembrie 2012, Rețeaua Institutelor Naţionale pentru Cultură ale Uniunii Europene (EUNIC), organism a cărui preşedinţie este deţinută de ICR în Liban, va organiza reuniunea regională pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA) la Beirut, unde vor participa clustere din lumea arabă. Domnul Andrei Marga, președintele ICR, va conduce delegația românească la această reuniune. Pe perioada vizitei în capitala Libanului, Andrei Marga va avea întrevederi cu ministrul libanez al culturii, Gaby Lenon, și cu rectorul Universității Saint Joseph, Salim Daccache.

EUNIC are ca scop stabilirea unor parteneriate şi reţele între institutele culturale europene, în diferite state din lume. Această reţea culturală încearcă să stabilească o mai bună coordonare a activităţilor între institutele culturale europene, să organizeze activităţi comune şi să răspundă în mod colectiv la apelurile europene deschise pentru a beneficia de finanţare suplimentară pentru programe culturale. Evenimentul de la Beirut este rampa de lansare a unui proiect EUNIC pentru Orientul Mijlociu şi Africa de Nord (MENA), proiect care va aborda dezvoltarea democratică, politicile culturale şi economia creativă.

Reprezentanţi ai României vor participa la această reuniune anuală alături de reprezentanţi ai institutelor culturale europene din Algeria, Maroc, Egipt, Tunisia, AN Palestiniană, Iordania, Liban, societatea civilă şi actori culturali din ţările arabe. Unul dintre obiectivele principale ale reuniunii este oferirea posibilităţii reprezentanţilor institutelor culturale europene şi societăţii civile din regiune de a se întâlni în scopul stabilirii unor proiecte EUNIC trans-mediteraneene pe termen lung.


Membrii EUNIC în Liban sunt Institutul Cultural Român, Consiliul Britanic, Institutul Goethe, Institutul Italian de Cultură, Institutul Cervantes, Institutul Cultural Danez, Institutul Francez din Liban şi Ambasada Serbiei ca membru asociat.
Una din porţile culturii europene către spaţiul arab este Libanul, multicultural, multiconfesional şi plurilingvist. În acest context, activitatea culturală a României, prin ambasadă şi ICR, este dezvoltată ca un larg parteneriat cu actorii culturali importanţi pe plan local şi regional, instituţii culturale de stat şi private, fundaţii şi universităţi, acţiunile culturale în această zonă fiind circumscrise în jurul a două axe principale: diseminarea şi promovarea culturii române în Liban şi sprijinirea unor programe de cooperare legate de dezvoltarea culturală ca un factor de progres, dialogul inter-cultural şi respectul pentru drepturile omului. Începând cu anul 2011, Ambasada României la Beirut şi Institutul Cultural Român desfăşoară mai multe proiecte culturale în Liban: concerte, cursuri de limba română pentru străini, târguri de carte, proiecţii de filme şi conferinţe. De asemenea, România, printr-un reprezentant din cadrul Ambasadei României la Beirut, dr.Dan Stoenescu, delegat de Institutul Cultural Român să reprezinte politicile culturale, deţine un al doilea mandat de preşedinte al reţelei EUNIC Liban, pentru perioada 2012-2013.