Institutul Cultural Român oferă 10 burse traducătorilor profesioniști în 2016

Institutul Cultural Român invită traducătorii profesioniști să participe la programul de burse dedicat, care îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii specializaţi în traducerea autorilor români în limbi străine. Prin autori români se înțelege autori cetățeni români sau originari din România sau autori având ca limbă maternă limba română.

Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români, cât şi cu mediul care defineşte literatura română. 

Numărul de burse: 10 burse de una până la două luni (la alegerea candidatului) în perioada solicitată de acesta.

Valoarea unei burse este de 1000/ 2000 EUR (1 000 EUR pentru o lună, respectiv 2 000 EUR pentru cele două luni, împărţiţi în două tranşe egale).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 iunie 2016

Durata burselor: 1-2 luni 

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):  - curriculum vitae, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;  - copie după actul de identitate/pașaport;  - copii ale diplomelor de studii;  - scrisoare de intenţie/proiect de lucru;  - două scrisori de recomandare.  - copie după un contract încheiat cu o editura străină pentru publicarea unei opere din literatura romană.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Cătălin Rogojinaru, catalin.rogojinaru@icr.ro