Institutul Cultural Român lansează Programul CANTEMIR - ediţia 2007

Institutul Cultural Român anunţă lansarea Programului CANTEMIR – ediţia 2007. Obiectivele Programului CANTEMIR sunt: - creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii culturii româneşti pe pieţele culturale internaţionale.
- încurajarea cooperării între artişti români şi străini
. Programul se adresează operatorilor culturali din România care doresc să asigure o participare românească la festivaluri internaţionale importante, care iniţiază proiecte de promovare a culturii şi civilizaţiei româneşti în străinătate sau care participă la proiecte de cooperare menite să încurajeze dialogul intercultural.
Proiectele trebuie să se înscrie într-unul sau mai multe dintre următoarele domenii: arte vizuale, arhitectură şi design, muzică, dans, teatru, film, literatură, patrimoniu cultural sau pot fi interdisciplinare.
Suma totală disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a acţiunilor şi proiectelor este de 1.890.000 RON
. Programul CANTEMIR – 2007 cuprinde trei secţiuni, cu obiective şi priorităţi specifice: SECŢIUNEA I – FESTIVAL/Culture by Request SECŢIUNEA II – PROMOVARE /Culture to Go SECŢIUNEA III – COOPERARE/Culture to Share Finanţarea se poate acorda pentru persoane fizice (artişti sau creatori) şi grupuri artistice fără personalitate juridică (Secţiunea I), precum şi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, înregistrate legal în România, care desfăşoară activităţi culturale (asociaţii, fundaţii sau instituţii publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat/bugete locale). (Secţiunile I, II şi III). La Secţiunea I, proiectele depuse trebuie să vizeze participarea la festivaluri internaţionale care se desfăşoară în străinătate, festivaluri dedicate artiştilor profesionişti sau organizaţiilor culturale, a căror selecţie este realizată de către un juriu de specialitate. Depunerea propunerilor are loc în cadrul a trei sesiuni (1 martie - 13 aprilie; 16 aprilie – 4 iunie şi 5 iunie - 31 august), iar proiectele se pot desfăşura în perioadele: 11 iunie – 16 noiembrie 2007 (Sesiunea 1); 6 iulie – 16 noiembrie 2007 (Sesiunea 2); 8 octombrie – 16 noiembrie 2007 (Sesiunea 3).
Secţiunea II
se adresează proiectelor ce promovează intens creaţia românească existentă prin realizarea unor materiale şi evenimente de promovare. La Secţiunea III, proiectele trebuie să încurajeze dialogul intercultural între artiştii români şi cei străini şi să susţină schimburile de experienţă între artişti pentru crearea de produse artistice într-un context cultural nou şi/sau diferit de cel românesc. În cadrul ambelor secţiuni, proiectele trebuie să se deruleze în străinătate, în parteneriat cu cel puţin o organizaţie culturală, publică sau privată din ţara de desfăşurare. Perioada de depunere a proiectelor este 1 martie – 13 aprilie 2007, iar perioada de desfăşurare a proiectelor este 11 iunie – 16 noiembrie 2007.

Informaţii complete despre condiţiile de participare, documentaţia şi detalii suplimentare
: www.programulcantemir.ro Contact: cantemir@icr.ro