Institutul Cultural Român acordă două burse „Ion Mincu" în sesiunea 2016-2017

Institutul Cultural Român anunță lansarea unui nou apel la candidatură pentru bursele Ion Mincu", sesiunea 2016-2017.  Acest tip de bursă a fost inaugurat în 2013, având în vedere încurajarea absolvenţilor la nivel de master şi doctorat în domeniile arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric, și perfecţionarea studiilor, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi/sau de cercetare prestigioase din Europa, alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil.

Se acordă anual două burse, în valoare de 3 000 EUR fiecare, pentru o perioadă de două luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 15 septembrie 2016.

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric

Durata bursei: 2 luni

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere ;

- CV;

- copie a actului de identitate/paşaport;

- descrierea proiectului de cercetare, care va conţine 3 pg. minimum (MS Office) - având în vedere paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, necesitatea desfăşurării acestei cercetări în România,

- un portofoliu conţinând DVD-uri cu fotografii şi/sau fotocopii care să demonstreze activitatea practică a candidatului domeniul ales (planuri urbanistice, machete, materiale redactate pe parcursul anilor de studiu)

- o scrisoare de recomandare din partea profesorului coordonator al lucrării de doctorat;

- scrisoare de intenţie (într-o limbă de circulaţie internaţională)

- cópii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat sau deţinerea titlului de doctor la o universitate acreditată.

Documentaţia va fi redactată atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Contact: catalin.rogojinaru@icr.ro