Înființarea colecției „Biblioteca Română“

În diferite țări sunt realizate sau se află în curs de realizare colecții ale scrierilor clasice, din diferite domenii, ale culturii respective. De exemplu, colecția „The Library of America” este o elocventă prezentare a scrierilor clasice ale culturii americane.În România, publicarea scrierilor clasice are sincope, iar o colecție nu a fost dusă până la capăt.
Publicarea scrierilor clasice ale culturii române într-o colecție a devenit necesară din multe rațiuni.

Luând în seamă premisele amintite și asumându-și misiunea prevăzută de lege pentru instituție, Comitetul Director al Institutului Cultural Român hotărăște:a.Direcția Generală a Promovării Creației invită la discuții editurile din țară gata să-și asume realizarea colecției „Biblioteca Română”, ce cuprinde scrierile clasice ale culturii române;
b.Institutul Cultural Român va încheia un acord cu editurile care își vor asuma realizarea colecției „Biblioteca Română”;
c.Institutul Cultural Român finanțează, din resurse bugetare și resurse extrabugetare, realizarea colecției „Biblioteca Română”.