Inaugurarea filialelor Institutului Cultural Român în teritoriu (actualizare)

Prin hotărârea nr. 15.449 din 8 octombrie s-a decis organizarea filialelor Institutului Cultural Român în provinciile istorice ale ţării. Fiecărei filiale i se alocă posturi (două posturi) în structura de posturi deja aprobată a Institutului Cultural Român.
Fiecare filială poate să-şi angajeze personal pe baza resurselor extrabugetare pe care le obţine. Resursele extrabugetare obţinute de o filială rămân la dispoziţia acesteia.

Înfiinţarea altor filiale este posibilă sub condiţia aprobării de către Comitetul Director al Institutului Cultural Român şi sub condiţia asigurării resurselor de finanţare necesare în 2013.

Fiecare filială îşi elaborează un Program de acţiune în baza Programelor Institutului Cultural Român (documentul nr. 1545 din 12 octombrie 2012), deja aprobate de Consiliul de Conducere al Institutului Cultural Român, şi în baza scopului filialelor prevăzut în hotărârile Institutului Cultural Român.
Scopul filialelor este:

a) Să asigure cunoaşterea în centrele culturale respective a programelor şi oportunităţilor asigurate de Institutului Cultural Român;

b) Să elaboreze propuneri de programe ce servesc misiunea stabilită de lege pentru Institutului Cultural Român;

c) Să preia răspunderea implementării unor programe ale Institutului Cultural Român, conform deciziilor pe care le iau împreună cu Comitetul Director;

d) Să sprijine, cu mijloacele specifice ale Institutului Cultural Român, cultura ce se dezvoltă în provinciile istorice ale ţării;

e) Să coopereze cu institutele culturale române amplasate în străinătate în vederea promovării de valori competitive;

f) Să coopereze cu teatre, opere, edituri, universităţi, institute de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, companii în vederea sprijinirii afirmării lor internaţionale;

g) Să asigure obţinerea de resurse financiare în vederea susţinerii programelor culturale de la diferite niveluri ale Institutului Cultural Român;

h) Să dezvolte cooperări internaționale în beneficiul mutual.

Fiecare filială dispune de un sediu şi are acces, pentru activităţile proprii, la săli de conferinţe, concerte, expoziţii, spectacole în localitatea respectivă. Sediul se obţine prin acorduri încheiate de Institutul Cultural Român cu reprezentanții locali din domeniul cultural-administrativ.

Fiecare filială este condusă de un Directorat, compus din Director şi Director Adjunct, precum şi din referenţi, care propun un Consiliu al filialelor Institutelor Culturale Române, din care fac parte personalităţi ale lumii culturale, economice, financiare de la faţa locului.
În ianuarie - februarie 2013 vor fi inaugurate filialele ale Institutului Cultural Român, după cum urmează:

- Filiala Moldova, cu sediul la Iași, va fi inaugurată în ziua de 14 ianuarie 2013 (director: Cassian Maria Spiridon; director adjunct: Marius Chelaru)

- Filiala Tulcea va fi inaugurată în ziua de 17 ianuarie 2013 (director: Suzan Mehmet; director adjunct: Daniela Dragomir)

- Filiala Banat-Crișana, cu sediul la Arad, va fi inaugurată în ziua de 24 ianuarie 2013 (director: Gheorghe Schwartz; director adjunct: Lucian Alexiu)

- Filiala Oltenia - Gorj, cu sediul la Târgu-Jiu, va fi inaugurată în ziua de 25 ianuarie 2013 (director: Ion Cepoi; director adjunct: Marilena Pîrvulescu)

- Filiala Maramureș, cu sediul la Baia Mare, va fi inaugurată în ziua de 14 februarie 2013 (director: Florica Bud)

- Filiala Transilvania, cu sediul la Cluj-Napoca, va fi inaugurată în ziua de 15 februarie 2013 (director: Irina Petraș, director adjunct: Pompei Cocean)

- Filiala Oltenia - Dolj, cu sediul la Craiova, va fi inaugurată în ziua de 22 februarie 2013 (director: Gabriel Coșoveanu; director adjunct: Marcel Voinea).

Institutul Cultural Român mulțumește autorităților locale – Primării și Consilii Județene – pentru sprijinul acordat și cooperarea realizată.

Vă invităm să participați la ceremonia inaugurării filialelor Institutului Cultural Român, conform programării anunțate mai sus.

Cordial,

Andrei Marga
Președinte


Irina Cornișteanu
Director Cooperări Interne și Filiale