In memoriam Irina Mavrodin

Institutul Cultural Român își exprimă regretul adânc la vestea încetării din viață a scriitoarei, traducătoarei și profesoarei Irina Mavrodin, un model de cărturar, cu o operă densă și diversă, formatoare a mai multor generaţii de studenţi.
Irina Mavrodin a publicat versuri, eseuri, critică şi teorie literară, printre care volumul Cioran sau Marele joc/Cioran ou le Grand jeu (ediţie bilingvă română-franceză), la Editura Institutului Cultural Român (2007). Irina Mavrodin a fost în acelaşi timp o promotoare ferventă a culturii româneşti în spaţiul occidental – ca director al colecţiei «Lettres roumaines», la Editura Actes Sud din Franţa (în perioada 1992-2005). Este autoarea primei traduceri integrale a operei lui Marcel Proust, traducere la care a lucrat vreme de 13 ani. A tradus, de asemenea, mii de pagini din autori precum Doamna de Staël, Doamna de Sévigné, Stendhal, Gustave Flaubert, Albert Camus, André Gide, Emil Cioran, Jean Cocteau, Gaston Bachelard, Gérard Genette, Maurice Blanchot, Paul Ricoeur. A considerat că „traducerea reprezintă un parcurs hermeneutic şi, totodată, unul enciclopedic”, în opera sa „poezia, eseul, studiul critic şi traducerea alimentându-se reciproc”.

Întreaga activitate desfășurată de Irina Mavrodin reprezintă un reper pentru aspirația edificării unor punți între spații culturale.

„există o soluţie
să mă las pradă morţii
cu bucuria cu care m-am lăsat
pradă vieţii

Doamne
ajut-o pe roaba Ta
Irina Alexandrina”

Irina Mavrodin, Începutul, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2010