ICR prelungește apelul la candidaturi pentru bursele Woodrow Wilson 2024

Institutul Cultural Român prelungeste apelul la candidaturi pentru a oferi, în anul 2024, trei burse Woodrow Wilson. Invităm cercetătorii interesați să trimită dosarele de candidatură până în data 28.03.2024, ora 16:00, ora României, la adresa de email burse@icr.ro .

Institutul Cultural Român şi Woodrow Wilson International Center for Scholars au iniţiat programul de burse de cercetare pe termen scurt începând cu anul 2008. Candidaţii selectaţi vor lucra timp de 3 (trei) luni în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars, în Washington D.C., unde vor derula activităţi de cercetare avansată. Programul cuprinde 3 (trei) astfel de burse în fiecare an.

Bursele se adresează cercetătorilor români și profesioniștilor din domenii precum istorie, politici publice, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale,afaceri europene, studii de securitate, educație, jurnalism, ştiinţe economice, care derulează proiecte de cercetare a căror finalitate se poate traduce în formularea de recomandări sau propuneri în domeniul politicilor publice.

· Candidaţii trebuie să fie implicaţi deja în proiecte de cercetare legate de priorităţile actuale ale României sau din trecutul recent al acesteia, cu o componentă care vizează politici publice, inclusiv în context european sau în cel al relațiilor transatlantice.

· Candidaţii trebuie să deţină un doctorat în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat.

· În cadrul procesului de selecţie vor avea prioritate:

o candidaţii care au publicat cărţi în domeniul lor de specialitate, articole în reviste ştiinţifice recunoscute în sistemul ISI sau rapoarte extinse privind analize și propuneri de politici publice elaborate în cadrul unor proiecte de dezvoltare cu finanțare internațională.

o candidații care abordează teme din domeniile relații internaționale, afaceri europene, științe economice, educație, politici de securitate, politici sociale.

· Candidaţii eligibili pentru acest tip de burse trebuie să fie cetăţeni români, care au dreptul să deţină o viză de tip J-1.

· Candidaţii trebuie să facă dovada utilizării fluente a limbii engleze, atestată printr-un certificat lingvistic, recunoscut internațional.

Selecţia٭ dosarelor este făcută de o comisie independentă de specialişti (profesori universitari), pe baza dosarelor de candidatură primite.

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei) burse

Durata burselor: 3 (trei) luni

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia:istorie, politici publice, drept, științe politice și administrative, relații internaționale, afaceri europene, studii de securitate, educație, jurnalism, științe economice;


Sumele acordate: 14.000 USD /bursă (din care 4.000 USD reprezintă cheltuieli administrative).

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

 1. formularul de înscriere;
 2. scurtă prezentare a proiectului de cercetare propus care să nu depăşească cinci pagini MS Word, la două rânduri, şi care trebuie să conţină:
  • o prezentare detaliată a tematicii de cercetare;
  • discuţie asupra originalităţii şi relevanţei proiectului:
  • prezentare a metodelor, teoriilor, şi surselor care vor fi folosite şi, preferabil, semnificaţia arhivelor din zona metropolitană Washington DC pentru finalizarea proiectului.
 3. CV-ul candidatului (incluzând participarea la conferinţe în domeniul de specialitate, lista de publicaţii, burse şi alte premii etc.);
 4. două scrisori de recomandare;
 5. copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat sau deţinerea titlului de doctor;
 6. documentația trebuie trimisă atât în limba română cât și în limba engleză (proiectul de cercetare, CV-ul);
 7. copie după actul de identitate;
 8. declarația pe proprie răspundere din care rezultă că toate documentele sunt conforme cu originalul.
 9. dovada utilizării fluente a limbii engleze, atestată printr-un certificat lingvistic, recunoscut internațional

CALENDAR

Depunerea dosarelor – 28 martie 2024, ora 16:00, ora României;

Afișarea rezultatelor – 08 aprilie 2024;

Depunerea contestațiilor – 09 – 11 aprilie 2024, ora 16:00, ora României;

Soluționarea contestațiilor – 24 aprilie 2024;

Afișarea rezultatelor finale – 25 aprilie 2024;

Semnarea contractelor: 30 aprilie – 1 septembrie 2024.

Contact: burse@icr.ro


Anexa VII_Woodrow Wilson Formular inscriere prelungire apel_Woodrow Wilson Model Contract Bursa- Woodrow Wilson Raport activitate - Woodrow Wilson Prelungire apel la candidaturi pentru bursele Woodrow Wilson