ICR oferă trei burse de cercetare la Wilson Center din Washington D.C.

Bursa de cercetare „Woodrow Wilson“ se adresează cercetătorilor români din mediul universitar – cu predilecție din domeniile istorie, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe economice – care doresc să lucreze timp de trei luni în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars din Washington D.C., SUA, unde vor derula activităţi de cercetare avansată.  Candidaţii trebuie să fie implicaţi deja în proiecte de cercetare legate de priorităţile actuale ale României sau de trecutul recent al acesteia și să deţină un doctorat în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat. Termenul limită pentru înscriere este 15 iulie 2020.

Institutul Cultural Român şi Woodrow Wilson International Center for Scholars oferă anual trei astfel de burse, în cadrul programului de burse de cercetare pe termen scurt inițiat în 2008. În cadrul procesului de selecţie, vor avea prioritate candidaţii care au publicat cărţi în domeniul lor de specialitate sau articole în reviste ştiinţifice recunoscute în sistemul ISI. Candidaţii eligibili pentru acest tip de burse trebuie să fie cetăţeni români, care au dreptul să deţină o viză de tip J-1. De asemenea, trebuie să facă dovada utilizării fluente a limbii engleze, atestată printr-un certificat lingvistic, recunoscut internațional.

Selecţia dosarelor este făcută de o comisie independentă de specialişti (profesori universitari).

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei) burse.

Durata burselor: 3 (trei) luni

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: diplomație culturală, schimb cultural și/sau științific;

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 15 iulie 2020.

Sumele acordate: 14000 USD /bursă (din care 4000 USD reprezintă cheltuieli administrative).

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a. formularul de înscriere;

b. scurtă prezentare a proiectului de cercetare propus, care să nu depăşească cinci pagini MS Word, la două rânduri, şi care trebuie să conţină:

• prezentare detaliată a tematicii de cercetare;

• discuţie asupra originalităţii şi relevanţei proiectului:

• prezentare a metodelor, teoriilor şi surselor care vor fi folosite şi, preferabil, semnificaţia arhivelor din zona metropolitană Washington D.C. pentru finalizarea proiectului.

c. CV-ul candidatului (incluzând participarea la conferinţe în domeniul de specialitate, lista de publicaţii, burse şi alte premii etc.);

d. două scrisori de recomandare;

e. copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat sau deţinerea titlului de doctor.

Notă: Proiectul de cercetare trebuie prezentat (și) în limba engleză.

Contact: valentin.tuturluta@icr.ro, catalin.zamfir@icr.ro

Vezi Regulament general și anexe