ICR lansează Apelul la candidaturi pentru bursele oferite în 2024 unor jurnaliști culturali străini

Institutul Cultural Român lansează un apel la candidaturi pentru a oferi în anul 2024 trei burse pentru Jurnaliști Culturali Străini. Invităm jurnaliștii interesați să trimită dosarele de candidatură până la data de 09.05.2024, ora 16:00, ora României, la adresa de email burse@icr.ro.

Bursele de cercetare și documentare destinate jurnaliştilor culturali străini constau în susținerea financiară a unui stagiu de documentare de o lună în România, pentru a realiza proiecte vizând promovarea fenomenului cultural românesc în presa străină. Astfel, ICR acordă burse jurnaliştilor străini care propun proiecte de lucru reflectând diverse aspecte ale culturii românești. Selecția dosarelor va fi realizată de o comisie independentă formată din jurnaliști români cu experiență. Dosarele de candidatură depuse trebuie să conțină, printre altele, o scrisoare de recomandare din partea conducerii ziarului/postului radio/TV/asociației unde activează sau a activat candidatul. Numărul de burse acordate anual este de 3 (trei) burse, distribuite, în funcţie de perioada convenită împreună cu jurnaliştii desemnaţi câştigători, pe o perioadă aleasă până la sfârșitul anului calendaristic. Aceştia îşi vor desfăşura perioada de documentare pe durata unei luni petrecute în zonele vizate de subiectul acestora.

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei).

Durata bursei: 1 lună, în perioada 20 iunie - 30 noiembrie.

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: jurnalism cultural/film documentar - fotoreportaje.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 09.05.2024, ora 16:00, ora României.

Sumele acordate: 2.500 euro/bursă.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a.formularul de înscriere;

b.CV;

c.copie după actul de identitate/paşaport;

d.descrierea proiectului de cercetare, care va conţine minimum trei pagini – având în vedere paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, necesitatea desfăşurării acestei cercetări în România;

e.un portofoliu conţinând articole/înregistrarea unor emisiuni;

f.reportaje, filme documentare, înregistrarea unor interviuri, emisiuni în format radio - se transmit prin linkuri de transfer;

g.un număr de 15 fotografii, alături de albume foto, care să demonstreze interesul candidatului în acest domeniu – se transmit prin linkuri de transfer;

h.scrisoare de recomandare din partea conducerii ziarului/postului de radio/TV/asociaţiei unde activează sau a activat candidatul;

i.scrisoare de intenţie (într-o limbă de circulaţie internaţională);

j.declarație pe propria răspundere din care să rezulte că toate documentele trimise sunt conforme cu originalul.

Documentaţia va fi redactată în limba engleză.

CALENDAR

Publicarea anunțului – 08 aprilie 2024;

Depunerea dosarelor – 9 mai 2024, ora 16:00, ora României;

Afișarea rezultatelor – 27 mai 2024;

Depunerea contestațiilor – 28 -30 mai 2024, ora 16:00, ora României;

Soluționarea contestațiilor – 17 iunie 2024;

Afișarea rezultatelor finale – 18 iunie 2024;

Semnarea contractelor: 20 iunie – 31 octombrie 2024.

Contact: burse@icr.ro


ANNEX no. IV to the general regulation for granting scholarships for research INDIVIDUAL GRANT APPLICATION FORM ACTIVITY REPORT AGREEMENT GRANT FOR FOREIGN CULTURAL JOURNALISTS