ICR Istanbul lansează un amplu program cultural științific dedicat aniversării diplomatice româno-turce

ICR Istanbul lanseaza un amplu program cultural stiintific dedicat aniversarii diplomatice romano-turce

Institutul Cultural Român “Dimitrie Cantemir” din Istanbul organizează un amplu program cultural și științific dedicat aniversării a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Imperiul Otoman (4/16 noiembrie 1878-3/5 decembrie 1878).

Programul de la Istanbul include trei evenimente deosebit de importante: (i) lansarea a două volume: o antologie de autori români traduși în limba turcă și o antologie de autori turci traduși în limba română, eveniment care va avea loc în data de 10 octombrie a.c., cu începere de la ora 18.00, la sediul ICR Istanbul, (ii) un colocviu științific dedicat relațiilor culturale și istorice dintre România și Turcia, eveniment ce va avea loc în data de 12 octombrie a.c., la Universitatea Mimar Sinan din Istanbul, auditoriul Sedad Hakkı Eldem, cu începere de la ora 14.00 și (iii) vernisajul expoziției cu titlul Scurt istoric al relațiilor diplomatice româno-turce în Arhivele Otomane, realizată în colaborare cu Arhivele Otomane din Istanbul și care va include o selecție de 20 de documente pornind de la primele contacte până spre anii 1920.

Cele două antologii sunt: Conexiuni. 31 de poeți români traduși în limba turcă (Bağlantılar. 31 Romen șair // Connexions. 31 Romanian Poets), lucrare apărută la editura Artshop din Istanbul, în luna august 2018 și Cuvintele care ating timpul (Zamana dokunan sözler // The words touching time),apărută la editura Nosa Nostra din Bistrița, în luna august 2018.

Cele două lucrări cuprind o trecere în revistă a 31 de poeți români contemporani și 34 de poeți turci contemporani, cu versiunile în limbile română, turcă și engleză, câte două poeme de fiecare poet.

La simpozionul care va avea loc la Universitatea Mimar Sinan vor participa următorii istorici: dr. Ilber Ortaylı,dr. Enis Tulça, dr. Önder Bayır,dr. Emanuel Plopeanu, dr.Daniel-Valentin Citirigă, dr. Metin Omer.

Dr. Ilber Ortaylı,fost director al Muzeului Topkapi din Istanbul, este actualmente cel mai important istoric turc, fiind recunoscut pentru numeroasele studii și volume publicate despre istoria Imperiului Otoman, preocupându-se în mod special de istoria orașelor, administrativă, diplomatică, culturală și intelectuală. A absolvit studii universitare de doctorat la Universitatea Ankara și și-a completat studiile post-universitate la Chicago University, apoi la Universitatea din Viena.

În cadrul simpozionului de la Istanbul va prezenta prelegerea „140 de ani de realații bilaterale România – Turcia din perspectivă istorică”.

Dr. Enis Tulça este profesor de istorie la Universitatea Galatasaray și decan al Facultății de Științe Economice și Administrative. A absolvit studiile universitare în Franța, Universitatea Montpellier, în domeniul relațiilor internaționale și deține un doctorat în domeniul relațiilor turco-grecești. Își începe cariera didactică în anul 1999 la Universitatea Galatasaray și obține titlul de docent în anul 2006. Principalele arii de interes sunt: politica externă turcă în zona Balcanilor, relațiile turco-române, istoria politicii europene. A publicat cinci volume și nenumărate articole științifice și conferințe.

În cadrul conferinței, Dr. Enis Tulça va susține prelegerea cu titlul 140 de ani de relații diplomatice exemplare între România și Turcia în Balcani.

Dr. Önder Bayır a absolvit Facultatea de de Litere, Secți Istorie a Universității Istanbul. În 1988 a început să lucreze ca arhivist la Direcţia Generalã a Arhivelor Statului de pe lângã Cabinetul Prim-Ministrului turc. În anul 1993 își începe cariera didactică, urmând apoi studiile doctorale în domeniul istoriei moderne, la Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității Istanbul. În prezent, Önder Bayır este șef birou în cadrul Direcţiei Arhivelor Otomane de pe lângă Cabinetul Premierului turc.

În cadrul simpozionului va vorbi despre Mărturii ale relațiilor româno-turce în Arhivele Otomane.

Dr. Emanuel Plopeanu este decanulFacultății de Istorie și Științe Politice a Universității “Ovidius” din Constanța, iar lucrarea pe care o va prezenta se numește: Integrarea Dobrogei la România (1878-1914). Provocare și modernitate.

Principalele domenii de interes ale dr. Emanuel Plopeanu sunt: relațiile internaționale în zona de sud-est a Europei, relațiile dintre România și Turcia în sec. XX.

A publicat vaste studii, comunicări, publicații științifice, dar și volume documentare, în țară, dar și în afara granițelor și are numeroase participări la conferințe internaționale. De asemeena, este membru fondator al: “Intermarium-Association for Intercultural Dialogue and Historical Studies”, “Association for Baltic and Nordic Studies și Asociația “Dobrogea - Istorie și Civilizație”.

Dr. Daniel Citirigă este conf. univ.dr. la Facultatea de Istorie și Științe Politice, Universitatea „Ovidius” din Constanța. A susținut doctoratul la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română, după care a urmat o bursă postdoctorală. Domeniile sale de interes sunt istoria contemporană a României, istoria relațiilor internaționale și regimurile politice interbelice din Europa Centrală. A publicat studii în reviste de specialitate sau în volume colective din țară și străinătate, precum și două volume de autor.

În cadrul simpozionului de la Istanbul, dr. Daniel-Valentin Citirigă va susține prelegerea cu titlul: Dobrogea în memorialistica războiului (1916-1918).

Dr. Metin Omer este doctor în istorie și este absolvent al Universității Hacettepe din Ankara. Lucrările sale abordează evoluția turcilor și tătarilor din Dobrogea, în principal fenomenul emigrației interbelice și relațiile româno-turce.

Are numeroase publicații și este coautor sau coordonator al unor volume care aduc în lumină comunitățile de tătari și turci din zona Dobrogei. Începând cu anul 2014 susține prelegeri dedicate istoriei și civilizației tătarilor și turcilor în cadrul Universității Ovidius din Constanța.

În cadrul simpozionului de la Istanbul, dr. Metin Omer va susți ne prelegerea cu titlul: Comunitatea turco-tătară în frontierele statului român (1878-1940).

Cel de-al treilea eveniment din cadrul programului cuprinde versnisajul expoziției Scurt istoric al relațiilor diplomatice româno-turce în Arhivele Otomane, expoziție care va aduce în fața publicului doar o mică parte din cercetarea efectuată de specialiștii turci din domeniu care au analizat peste treizeci de mii de documente referitoare la relația Imperiului Otoman cu Țările Române privind viața socio-culturală și administrativă din perioada menționată.

Prin acest eveniment și alături de misiunile diplomatice și consulare ale României la Ankara și Istanbul, ICR Istanbul își propune să celebreze cei 140 de ani de relații diplomatice bilaterale România – Turcia, să aducă în lumină pagini importante din istoria națională în rândul populației locale și să promoveze traducerilor din limba română în limba turcă a unor talentați poeți români.