ICR Istanbul anunță startul celei de-a IX-a ediții a atelierului româno-turc de traducere literară din autori români contemporani

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul va organiza cea de-a IX-a edițiea Atelierului româno-turc de traducere literară din autori români contemporani. Evenimentul se va desfășura în perioada 26 - 30 august 2018, la sediul ICR Istanbul, din Piața Taksim, iar partener va fi Agenția literară Kalem din Istanbul.

Traducătorii participanți la ediția de anul acesta sunt:Arzu Ören, Alina Gerez Feiruz, Jenny Marilena Vișa, Ioana Tezçakın, Ghiulșen Ismail Iusuf, Hayat Memiş,Bahtiar Cioroiu.

În programul evenimentului sunt incluse sesiuni de lucru, dar și ovizită la sediul Agenției Literare Kalem și câteva din editurile de top din Istanbul.

Sub îndrumarea și la recomandările atât ale profesorilor universitari de limbă turcă, cât și ale agenției literare KALEM, ICR Istanbul își propune să formeze o nișă de traducători profesioniști specializați în traduceri literare.

Nermin Mollaoğlu, agent literar şi director al Agenției literare Kalem, una dintre cele mai prestigioase agenții literare din Turcia, va coordona sesiunile de lucru ale atelierului. Fiecare traducător primește în avans fragmente din primele capitole ale unor romane publicate în ultimii 5 ani, pe care le vor traduce din limba română în limba turcă. În cadrul atelierului vor analiza fiecare text în parte sub atenta coordonare a agentului literar turc și a specialiștilor de la Agenția Kalem.

Textele propuse pentru traducere sunt următoarele: Nora Iuga, Harald şi luna verde, editura Polirom; Bogdan Alexandru Stănescu, Copilăria lui Kaspar Hauser, editura Polirom; Andrei Crăciun, Aleea Zorilor, editura Polirom; Dan Stanca, Soldații, poveste din Ferentari, editura Polirom; Radu Țuculescu, Măcelaria Kennedy, editura Polirom; Matei Vişniec, Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă..., Cartea Românească; Radu Pavel Gheo, Disco Titanic, editura Polirom.

Proiectul reprezintă un demers important, de calitate și cu un impact durabil, care se poate dezvolta pe parcursul mai multor ani și care presupune un parteneriat cu agenții literare și edituri importante din Turcia.

Ediţia din acest an a atelierului le va oferi traducătorilor oportunitatea de a dobândi, consolida şi aplica tehnici de traducere literară pe de o parte, dar şi de a discuta despre problemele ridicate de traducerea unui text literar, pe de altă parte, sub îndrumarea agentului literar turc.

Proiectul continuă linia celor 8 ateliere de traduceri literare desfășurate între anii 2008 și 2017, ale căror rezultate au determinat publicarea de traduceri în limba turcă din operele lui Dan Lungu, Dumitru Ţepeneag, Gabriela Adameşteanu, Mircea Cărtărescu, Florin Irimia, Norman Manea și, totodată, impunerea de traducători români pe piața literară turcă.

Ca rezultat concret al proiectului, amintim recenta publicare, în luna februarie 2018, a broșurii în limba turcă - "3. İstanbul Çağdaş Romen Yazarlar Çeviri Atölyesi"/ „Autori români contemporani în cadrul atelierului de traduceri literare de la Istanbul - vol.III”. Textele traduse aparțin scriitorilor români contemporani: Mircea Cărtărescu, Adina Rosetti, Cristian Teodorescu, Doina Ruști, Cristian Fulaș, Adina Popescu, Nicolae Avram, Dan Lungu, Paul Țanicui, Petre Crăciun, Simona Antonescu, Bogdan Munteanu. Broșura a fost lansată la sediul ICR Istanbul, dar va fi prezentată și în cadrul Târgului Internațional de Carte TUYAP, ediția din 2018 și unde Agenția Kalemva asigura distribuirea broșurii către toate editurile de profil din Turcia.

Următorul pas va fi publicarea în anul 2019 a următoarei broșuri de prezentare care va cuprinde texte din operele scriitorilor români contemporani traduse în limba turcă la cea de-a VII-a și a IX-a ediție a atelierului de traduceri literare, scurte prezentări ale autorilor traduși și ale traducătorilor identificaţi, un scurt istoric al edițiilor precedente, cu rezultatele concrete și o descriere a programului de finanţare a editorilor străini pentru traducerea autorilor români (TPS – Translation and Publication Support Programme).

Proiectul face parte din categoria proiectelor suport, cu caracter permanent, cu scopul de a susţine circulaţia operelor literare românești în spaţiul european şi internaţional, un proiect de succes cu rezultate garantate pe termen lung. În același timp, ICR Istanbul contribuie la sporirea interesului editorilor turci pentru creaţiile româneşti prin publicarea unei broșuri cu fragmente traduse în limba turcă din operele scriitorilor contemporani români. Un alt obiectiv important îl reprezintă identificarea, formarea şi sprijinirea traducătorilor din limba română în limba turcă, în vederea publicării de opere relevante pentru literatura română contemporană, încurajarea schimbului de idei şi de experienţă profesională între traducători.

Nu în ultimul rând, ICR Istanbul continuă promovarea literaturii româneşti contemporane prin intermediul traducătorilor, al editurilor şi al agenţiilor de carte în rândul cititorilor, al criticilor de literatură şi al presei de specialitate din Turcia.