ICR Budapesta sprijină participarea unui grup de cercetători români la conferinţa "Paradigmatic City: Capitals and Their Successors"

ICR Budapesta sprijina participarea unui grup de cercetatori romani la conferinta "Paradigmatic City Capitals and Their Successors"

În perioada 13 - 16 octombrie 2016, ICR Budapesta sprijină participarea unui grup de cercetători români la conferinţa "Paradigmatic City: Capitals and Their Successors". Reuniunea este o etapă din suita de trei astfel de conferinţe academice organizate de Centrul de Excelenţă pentru Studierea Identităţii Culturale (CESIC) din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Evenimentul de la Budapesta este organizat în colaborare cu Universitatea din Miskolc şi cu Muzeul Literaturii "Petőfi" din capitala ungară.

Participanţii provin din: Bulgaria, Cehia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, Turcia, Ungaria. Acestora li se vor adăuga tineri cercetători (masteranzi şi doctoranzi), care vor prezenta lucrări de specialitate în limba engleză.

Profesor dr. Mihaela Irimia, specialist în Studii Britanice, predă Literatură şi Cultură Britanică din Secolul al XVIII-lea, Teorie Culturală, Istoria Ideilor şi Studii Culturale, la nivelul studiilor de licență, masterale şi doctorale. Este director de studii al Centrului de Studii Culturale Britanice (BCSC), director al Centrului de Excelenţă pentru Studierea Identităţii Culturale (CESIC), precum şi director al Şcolii Doctorale de Studii Literare şi Culturale (SDSLC) a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti. Printre afilierile sale profesionale se regăsesc: European Society for the Study of English (ESSE), Asociaţia Filologică Română (AFR), Romanian Association for English and American Studies (RAEAS), Hellenic Association for the Study of English (HASE), British Society for Eighteenth-Century Studies (BSECS), American Society for Eighteenth-Century Studies (ASECS), International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS), Societatea Română pentru Studii de Secol al Optsprezecelea (SRSSO), Deutsche Gesellschaft für Englische Romantik, Asociaţia Română de Literatură Comparată (ARLC). A fost profesor Fulbright la Harvard, bursier la St. John's College Oxford, cercetător la Yale, Baylor, Bodleian Library, Taylor Institution Oxford şi este alumnă New Europe College. Dintre publicaţiile sale în domeniu, următoarele constituie o selecţie reprezentativă din ultimii 5 ani: "Dante, 'The Greatest Figure of World Literature,'" Dante in the Nineteenth Century, ed. Adina Ciugureanu & Stephen Prickett, în International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, Vol. 4, nr. 1, 2015; Literary Topoi, Vision and Techniques in Cultural Context, București: Editura Universității din București, 2015; Literature and the Long Modernity, Amsterdam - New York: Rodopi, 2014; "Romanian Romanticism," în European Romanticism: A Reader, ed. Stephen Prickett, London - New Delhi - New York - Sydney: Bloomsbury 2014, (C) 2010; "No chimney half so foul appears, as doth the human heart: (S)weeping the City Clean from Blake to Popular Culture," în Romantic City Scapes, ed. Jens Martin Gurr și Berit Michael, Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2013. Este autoarea a peste 200 de articole şi studii, traduceri din literatura română în engleză, precum şi traduceri în română din literatura britanică şi americană.

Dragoş Manea  este asistent doctorand la Universitatea din București, unde predă seminare de literatură britanică, literature americană și curs practic. Principalele sale direcții de cercetare sunt adaptarea istoriei, fantezia istorică, memoria culturală și relația dintre etică și ficțiune.  Printre publicațiile sale relevante se numără: "Arenas of Memory: Spartacus and the Remediation of Historical Narratives" (în Spartacus in the Television Arena: Essays on the Starz Series, ed. Michael G. Cornelius, McFarland, 2015) și "Leonardo's Paradoxical Queerness: Da Vinci's Demons (Starz, 2013-) and the Politics of Straightwashing" (în Queer TV in the 21st Century, ed. Kylo-Patrick Hart, McFarland, 2016).

Cezara Dragomir este studentă la Universitatea din București, în prezent urmând cursurile Masteratului de Studii Culturale Britanice. A absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, secția de Filologie, specializarea Engleză-Rusă, lucrarea ei de licență intitulându-se Identitatea de Gen în Romanul Valurile de Virginia Woolf: Dialogism, Subconștientul și Eul Androgin, iar domeniile ei de interes includ: istoria ideilor, construcția identității, studii de gen, teorie literară și teoria adaptării. Printre lucrările sale se numără: The Russian Appropriation of Hamlet: Arhetipurile lui Hamlet în Literatura Rusă (prezentată la Conferința Anuală a Departamentului de Engleză, 2016), Ekphrasis în Anna Karenina (prezentată la Sesiunea Științifică a Studenților Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, 2014).

Radu Stoica este doctorand al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București. A absolvit Programul Masteral „British Cultural Studies" la Universitatea București în 2012, titlul lucrării sale de dizertație fiind „Symbols and Narrative in Clifford Geertz's Interpretative Anthropology". Lucrarea sa de licență s-a numit „Meta-narrative and Inter-textuality in John Fowles' The Magus". În prezent, lucrează la teza sa de doctorat care poartă numele „Social Conscience and Interracial Violence in John Coetzee's Work". Este, de asemenea, asistent universitar la Universitatea București, trainer de limba engleză la un centru cu predare în limbi străine și traducător autorizat pentru limbile engleză și spaniolă.