ICR acordă două burse „Constantin Brâncuşi“ şi două burse „George Enescu“

Până la 1 august 2020, artiștii vizuali și muzicienii români se pot înscrie la concursul organizat de Institutul Cultural Român pentru acordarea burselor „Constantin Brâncuşi”, respectiv „George Enescu”, constând în subvenţia pentru un stagiu de trei luni la Cité Internationale des Arts din Paris. Programul se adresează artiştilor plastici şi muzicienilor români cu studii universitare de specialitate încheiate şi cu performanţe recunoscute în domeniu. 

Sunt oferite anual două burse „Constantin Brâncuşi“ şi două burse „George Enescu“, fiecare în valoare de 6 000 EUR. 

Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, personalităţi recunoscute în cele două domenii, pe baza dosarelor de candidatură primite. Dosarule selectate sunt trimise spre validare Comisiei de Admitere de la Cité Internationale des Arts.

Vor fi acordate pentru anul 2021:

  • două burse „Constantin Brâncuşi“: perioada mai – iulie şi noiembrie – ianuarie
  • două burse „George Enescu“: perioada februarie – aprilie şi august – octombrie

Durata bursei: 3 luni.

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: muzică şi muzicologie; arte plastice şi vizuale.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 1 august 2020.

Sumele acordate: 6 000 EUR/bursă.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a. formularul de înscriere;

b. CV-ul conţinând informaţii detaliate asupra activităţii competiţionale a candidatului;

c. copie după diploma de licenţă; în condiţiile în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii şi după aceste acte;

d. copie după un act de identitate;

e. un proiect de lucru, din care să reiasă: justificarea experienţei profesionale şi a competenţei în materie; un nivel artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiştii străini; relevanţa Parisului pentru realizarea proiectului: maximum 2 (două) pagini în care să fie indicate locaţii/muzee/săli de concerte propuse spre vizitare, ce se va studia acolo, ce activităţi se vor depune.

f. pentru artişti – 10-20 de fotografii, cataloage (la plasticieni) în care să se menţioneze data şi dimensiunile reale ale lucrărilor;

pentru fotografi – 10-20 de fotografii 24/30 (în medie);

pentru video – DVD-uri sau CD-uri;

pentru muzicieni – una sau mai multe înregistrări pe casete audio sau CD

pentru compozitori – una sau mai multe partituri (nu se acceptă documentaţie în format electronic);

g. un dosar de presă;

h. perioada pentru care solicită bursa;

i. 3 scrisori de recomandare.

Proiectele de cercetare vor fi redactate atât în limba română, cât şi în limba franceză.

Vezi Regulament general

Contact: valentin.tuturluta@icr.ro, catalin.zamfir@icr.ro 


DETALII ȘI CONDIȚII DE ÎNSCRIERE