Glasul Bucovinei Nr. 4 (56) /2007

Sumar
BUCOVINA – PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE
Marin Gherman, În afara limitelor de cunoaştere. Monitoring-ul presei (1 august – 15 noiembrie 2007)

TEORIE, CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ
Nicolae Georgescu, Boala şi moartea lui Eminescu. Abordare filologică de bun simţ.
Ion Filipciuc, Mircea Eliade printre bucovineni

POEZIE
Constantin Hrehor, Poezii
Mihaela Herghiligiu, Poezii
Liviu Popescu, Poezii
Marin Gherman, Poezii
Niculae Chiriţă, Poezii

PROZĂ
Vasile Andru, Cronologia vieţii de până acum
Vasile Andru, Somnul de o sută de ani (fragment din romanul Grădinile ascunse)

CRONICA VIEŢII CERNĂUŢENE
Dorina Ciobanu, Proiecte transfrontaliere: euroregiunea „Prutul de Sus"
Dorina Ciobanu, Despre cartea românească la Cernăuţi [Salonul Internaţional de Carte Românească la Cernăuţi. Ediţia a VI-ea, octombrie 2007]

NOI APARIŢII ALE SCRIITORILOR NORD-BUCOVINENI
Mircea Lutic, Feodor Dostoievski. Oameni sărmani. Roman (traducere)
Mircea Lutic, Ploaie de stele. Proză pentru copii şi adolescenţi, vol. II
Mircea Lutic, Lev Tolstoi. Povestiri din Sevastopol (traducere)
Mircea Lutic, Ciabua Amiredjibi. Data Tutaşhia. Roman, vol. I (traducere)
Romeo Săndulescu, Aproape sau cât mai departe, Versuri
Constantin Ciopraga, Despre Romeo Săndulescu
Valentin Ciucă, Portretul unui sentiment, imaginea unei istorii
Silvia Caba-Ghivireac, În leagănul ciocârliilor, Versuri

CĂRŢI. REVISTE. CONFERINŢE
Harieta Mareci, Discursurile lui Eudoxiu Hurmuzaki în Dieta Bucovinei (Din viaţa parlamentară a Bucovinei în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea). Ediţie bilingvă, cu stabilire de text, prefaţă, note şi comentarii de Ilie Luceac. Traducerea textului german de Catrinel Pleşu, Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2007.
Ilie Luceac, Conferinţe şi bilanţuri aniversare. [Conferinţa „Europa regiunilor: Bucovina" – Academia Baltica, Sankelmark (Germania) – / – Centrul Bucovinean pentru studierea problemelor Bucovinei, Cernăuţi (Ucraina)]