Glasul Bucovinei nr. 3 (99) / 2018

S U M A R

BUCOVINA – PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE

Emilian Dranca, Emigrarea germanilor din sudul Bucovinei  / 7

Marin Gherman, Românii din nordul Bucovinei: între concepția „lumii ruse” și noua concepție a „lumii ucrainene” / 17

Dorin Popescu, Românii din jurul României – centura de castitate și evadarea din cercul geopolitic / 24

IN MEMORIAM

Alexandru Ovidiu Vintilă, Dimitrie Vatamaniuc – un europenist bucovinean / 31

TEORIE. CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ

Alexandrina Cernov, Aron Pumnul şi I.G. Sbiera – autorii primelor sinteze de istorie literară la Cernăuţi / 33

Delia Voicu, Misiunile diplomatice ale lui Lucian Blaga / 51

Isdabel Vintilă, Peter S. Beagle. O proză scurtă / 60

Alexandru Ovidiu Vintilă, Saşa Pană, „cu ochiul şi gesturile liberate / de orice oprire”. Un portret succint / 64

ARHIVA BUCOVINEI

Filip Ţopa, Povestea Bucovinei, Vol.III, fragment V (manuscris dactilografiat) / 69

CĂRŢI. REVISTE. CONFERINŢE

Sabina Fânaru, Ovidius la Tomis: satul global și vocile exegezei actuale / 82

Dragoş Olaru,O carte de referință pentru istoria Bisericii Ortodoxe  din Bucovina / 90

Viorica Moisuc, O carte pentru memoria neamului românesc: „Fântâna Albă – Golgota Neamului” / 93

Vladimir Acatrini, După o lungă perioadă de tăcere / 98

Dragoş Olaru, Conferința comemorativă internațională despre limba și cultura idiș / 100

Cristina Paladian,Bucovina literară” – revista scriitorilor din Suceava / 102

Alexandrina Cernov, Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului III / 105

SCRISORI PRIMITE LA REDACŢIE

Scrisoare de la preotul Gabriel Cernăuţeanu din Freiburg / 108

CĂTRE COLABORATORI  / 111


Glasul Bucovinei nr. 3 (99) / 2018