Glasul Bucovinei Nr. 2 (86) / 2015

SUMAR

BUCOVINA - PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE

Marin Gherman, Un an de război în Ucraina: provocări şi realităţi - Monitorizarea presei (1 februarie - 1 iunie 2015)

Constantin Ungureanu, Şcolile secundare din oraşul Cernăuţi în sec.al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea

Bucovina la Academia Română [după manuscrisul acad. Vladimir Trebici, stabilit şi completat de Alexandrina Cernov]

TEORIE, CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ

Ilie Luceac, Casa cu îngeri trişti şi ferestre stinse

Alexandru Ovidiu Vintilă, Adrian Dinu Rachieru - coerenţă şi forţă ordonatoare

Isabel Vintilă, Anna Ahmatova. Discurs despre „uciderea memoriei"

REFLECŢII PEDAGOGICE

Ion Muscalu, Doi profesori români: Ioan (Iancu) Onu şi Costachi Fedeleş

ARHIVA BUCOVINEI

Filip Ţopa, Povestea Bucovinei, Vol. II [fragment III] (manuscris dactilografiat)

EVENIMENT

George Bodnăraş, La Cernăuţi a fost inaugurat Centrul de Studii Româneşti

Vitalie Zâgrea, Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuţi

CĂRŢI. REVISTE. CONFERINŢE

Alexandrina Cernov, Revista „Glasul Bucovinei" la „Podul de reviste" de la Curtea de Argeş

Marin Gherman, Europa rătăcită în labirintul ucrainean