„Glasul Bucovinei", două decenii de apariție sub egida Institutului Cultural Român

Revista Glasul Bucovinei, publicație editată de Institutul Cultural Român și care sărbătorește în acest an două decenii de apariție, oferă, în numerele 1-2/2014, un sumar consistent, pe teme istorice, filologice, filozofice, dar și de actualitate fierbinte.
Înalt Preasfințitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, semnează, într-o secțiune consacrată Anului omagial al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, un articol despre valoarea exemplară pentru generațiile actuale a martiriului Brâncovenilor, de la care s-au împlinit, în acest august, două secole. În discursul de recepție ținut la Academia Română, prof.univ.dr. Ioan-Aurel Pop deslușește Istoria și semnificaţia numelor de român/valah și România/Valahia. În articolul Scenariile războiului informaţional, Marin Gherman, doctor în ştiinţe politice, realizează o interesantă monitorizare a presei ucrainiene în intervalul 1 aprilie – 1 august 2014. Despre metafora punților vorbește, în Podurile din Sarajevo și podul de peste Prut, eseistul și diplomatul Dorin Popescu. Sumarul mai include evocări și studii erudite semnate de Ion Muscalu, Alexandru Ovidiu Vintilă, Isabel Vintilă, Iulia Isapciuk, Olga Derikoz și Ilie Luceac, printre autorii analizați numărându-se Gellu Naum, Traian Brăileanu, Martin Heidegger, Ingeborg Bachmann, Angela Carter.

Revista Glasul Bucovinei este o publicaţie trimestrială de istorie şi cultură dedicată studiilor şi cercetărilor despre tradiţia românească a Bucovinei, semnate de autori români şi străini. Este difuzată în Bucovina, România şi în străinătate. Redactor-şef este prof. dr. Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române. Din colectivul de redacţie fac parte prof. univ. dr. Ilie Luceac (redactor-şef adjunct şi secretar de redacţie), dr. Marin Gherman (redactor), Nadya Cioban-Olaru (culegere computerizată). Sub egida revistei au fost organizate colocvii şi saloane de carte românească la Cernăuţi. Ultimele două colocvii au fost consacrate unor personalităţi marcante ale ştiinţei româneşti: Acad. Radu Grigorovici – o sută de ani de la naştere şi Eudoxiu Hurmuzaki şi epoca sa – bicentenar Eudoxiu Hurmuzaki.

Glasul Bucovinei nu este o denumire nouă pentru oamenii de cultură din Bucovina istorică. Un ziar cu această denumire a fost fondat în 1918, şi tipărit la Cernăuţi, până în 1940 de către profesorul Sextil Puşcariu. În unul din articolele de program al ziarului citim: „Conştienţi de răspunderea ce o ia asupra sa cel ce are chemarea şi putinţa de a forma opinia publică, grija noastră de căpetenie va fi să ne ţinem la înălţimea unei prese cinstite. Vom căuta să ne păstrăm independenţa în orice condiţiuni, sprijinind, fără a face cult de persoane, pe cei ce vom avea convingerea că merită ajutorul nostru, care nu se va degrada, însă, niciodată la nedemne laude de reclamă”. Urmăm şi noi acelaşi îndemn. ” – Alexandrina Cernov, Argument, nr.1-2/2014

Revista poate fi descărcată de la adresa www.icr.ro/bucuresti/glasul-bucovinei/nr-1-2-81-82-2014.html