George Tzipoia – Țipoia & Tzipoia, acasă în lumea umbrelor noastre

Artistul plastic George Tzipoia (n. 1945), fiul pictorului Alexandru Țipoia (1914-1993) expune, în această lucrare memorialistică, istoria familiei sale, oferind totodată o imagine a societății în care au trăit și au creat protagoniștii. Volumul include o selecție consistentă din documentele fotografice păstrate în arhiva Țipoia.Absolvent al Facultății de Arte Plastice din București în 1967, George Tzipoia s-a refugiat politic în 1982 la Geneva, în Elveția, țara strămoșilor săi pe linia bunicii din partea tatălui.În 1996 devine membru al Société Suisse des Beaux-Arts (SSBA). A mai coordonat albumul Muzica în arta lui Alexandru Țipoia, apărut la Editura ICR în 2015.

„O carte de amintiri, călătorie în lumea umbrelor, este și nu este un gest gratuit. Toată lumea poate scrie amintiri. Dar amintirile încep să capete o oarecare importanţă doar în cazul în care cel care povestește, sau despre care se povestește, a lăsat în urma sa o operă demnă de luat în seamă pentru Cultura unei naţiuni. De aici lucrurile par a se complica, pentru că trebuie stabilit ce înţelegem prin «operă demnă de luat în seamă» și «Cultura unei naţiuni» la un moment dat al istoriei. Asta, pentru a nu ne înșela, cum se întâmplă adesea, confundând valorile, luând drept valoare nonvaloarea, așa cum se vede cel mai bine, fără nici un efort, în viaţa noastră politică. Pentru că situaţia este identică și în artă. Lăsăm timpului și generaţiilor care vor veni după noi să clarifice toate aceste aspecte, altfel ar părea pretenţios din partea noastră, a celor de azi, să stabilim cu certitudine ce ţine, de-a lungul istoriei, de un impoderabil și inefabil al Culturii. În funcţie de ce va hotărî viitorul, aceste amintiri vor avea, sau nu, o oarecare importanţă. Dincolo de ce va stabili acesta, avem conștiinţa împăcată că ne-am făcut datoria, încercând, în ciuda tuturor piedicilor, să lăsăm prin opera noastră o urmă a spiritului în arta naţiunii din care facem parte.“ –George Tzipoia

232 p.

ISBN 978-973-577-757-9

124 de lei