George Lӧwendal, an Aristocrat in the Limelight, 2011, 264 p.

George Lӧwendal, an Aristocrat in the Limelight 1897-1964

Cu o activitate scenografică de aproape trei decenii, George baron Lӧwendal a lăsat o remarcabilă operă în domeniu. Albumul reprezintă prima lucrare consacrată scenografului şi, într-un sens mai larg, creatorului de teatru George baron Lӧwendal.

Analiza operei sale este structurată pe două criterii: geografic şi cronologic (avându-se în vedere biografia artistului, periodizarea creaţiei teatrale şi aprecierea ei de către reputaţi regizori şi scenografi.)

Secţiunea centrală – Scenografii (1922-1949) – evidenţiază etapele creaţiei lui Lӧwendal, precizând oraşele şi teatrele unde a lucrat în perioadele respective, cu o scurtă introducere menită să evoce contextul cultural al fiecăreia. Ilustraţiile sunt însoţite de extrase de presă. Un amplu capitol reliefează şi contribuţia artistului la fondarea primului teatru cult de păpuşi şi marionete din România (Cernăuţi, 1928).

Corpusul de fragmente din presa vremii, aparatul critic, teatrografia şi bibliografia albumului sunt rezultatul unor cercetări laborioase întreprinse de echipa Fundaţiei Lӧwendal şi de istoricii de teatru Ion Cazaban, Claudia Dimiu, Daria Dimiu, ca şi de Vera Molea, cercetător la Biblioteca Metropolitană Bucureşti.

Albumul a fost lansat la expoziţia Baron George Lӧwendal – Rediscovery of a great European stage designer from the beginning of the 20th century, organizată de Fundaţia Lӧwendal la Institutul Cultural Român de la Praga cu prilejul Quadrienalei de Scenografie şi Arhitectură Teatrala din capitala Republicii Cehe, 16-26 iunie 2011.

Volum coordonat de: Ariadna Avram, cu o prefaţă de George Banu.
Ediţie îngrijită de Andreea Dumitru
Consultant ştiinţific: Ion Cazaban

Ediţia în limba engleză: Profusion International Creative Consultancy – Ramona Mitrică, Mihai Râşnoveanu (traducători), Mike Phillips (editor)
Consultanţi editoriali: Adina Bardaş, Alexandru Suter

Redactor: Viorica Rozalia Matei
Asistenţă editorială: Iuliana Covei
Documentarist: Carmen Dobre
Consultant ilustraţii: Dorin Dănilă
Fotograf: George Radu

Volum editat de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Fundaţia Lӧwendal.